Föreläsaren Bengt Jacobsson

En föreläsning med Bengt Jacobsson lämnar ingen oberörd

Bengt Jacobsson är en flitigt engagerad föreläsare runt om i Sverige, såväl i öppna som i slutna sammanhang. Bengt ger också skräddarsydda seminarier och workshops för en mängd olika företag och organisationer. Bengt talar om sådant vi sällan har tid att reflektera över – livet och de existentiella frågorna. Sådant som har betydelse för hur du mår i relation till arbetet och dina medmänniskor.

Bengt har även varit anlitad av MiL (Management i Lund) och IFL (Institutet för Företagsledning).  Vid Handelshögskolan i Stockholm har Bengt varit engagerad och föreläst i deras MBA-utbildning. Numera håller han de flesta managementutbildningarna  i Undervisningshusets regi.

Bengt har en stor bredd i sitt föreläsande: Allt från att hitta balansen mellan vinstmaximering och företagens ansvar i stort, till den enskilda individen som behöver nå djupare självinsikt i livets stora frågor.

Bengt kan bokas via Undervisningshuset till olika arrangemang. Han föreläser alltifrån en timme till en heldag.

”Det kan hända mycket med människor på en enda dag. Livet avgörs i det lilla mötet och vi påverkar alla varandra. På mina föreläsningar försöker jag få deltagarna att öppna sina sinnen, att sluta tänka för ett ögonblick, att släppa den kontroll som de tror att de måste ha.”
– Bengt Jacobsson

Referenser