Författaren Bengt Jacobsson

Reflektioner om existentiella grundvillkor

Bengt har skrivit ett tiotal böcker som berör människans existentiella grundvillkor.

I både sitt författarskap och under sina föreläsningar talar Bengt Jacobsson om att vi människor måste hinna med att reflektera över och begrunda det stora, djupa och dolda inuti oss och det som omger oss. Det är först då vi kan utvecklas och bli hela människor i samklang med naturen och uppnå balans, trots alla hot från effektivitetssträvanden och rationella måsten.

Bengt Jacobssons böcker:

  • Livet – inte plikt utan möjlighet (Forum 1995)
  • Livets längtan efter sig självt (Forum 1999)
  • Eftersom min lada har brunnit ner kan jag nu se månen (Natur och Kultur 2001)
  • Ingen känner dagen förrän solen har gått ner (Litteraturhuset 2003)
  • Stunder (Litteraturhuset 2004)
  • På två sidors villkor/En humanists bekännelse (Litteraturhuset 2005)
  • Som en vindpust far Du genom världen (Litteraturhuset 2006)
  • Att leva är en konst (Natur och Kultur 2006)
  • Din framgång – ingen annan illa. Mellan vinstmaximering och evigt liv (med Leif Brodén; Litteraturhuset 2010)
  • Begrundan (Litteraturhuset 2012)

Ny bok

I nya boken ”Begrundan” återfinns Jacobssons förtjusning i att utgå från symboliska berättelser för att belysa ett etiskt dilemma. Boken är en systerbok till den populära diktsamlingen Stunder. Begrundan är för dig som gärna stannar upp och tänker lite djupare kring en text som ligger nära diktens form.

Förlag & bokhandel