Management by Heart®

Ett erfarenhetsbaserat ledarskapsprogram för ett långsiktigt värdeskapande.


Ett unikt ledarskapsprogram

Vi lever i en tid då vi håller på att glömma bort värdet av den självupplevda erfarenheten som grund för nya insikter. Utan nya insikter utvecklas inga livskraftiga verksamheter, vare sig på kort eller lång sikt.

Management by Heart-programmen grundar sig på en fast övertygelse om att det är i djupet av den enskilde medarbetaren som vi finner den stora utvecklingspotentialen – inte i ett inlärt, normativt beteende. I mötet med sann klokskap och djup visdom kan ett nytt hållbart ledarskap växa fram.

Erfarenhet, närvaro och dialog

Syftet med Management by Heart är att genom erfarenhet, närvaro och dialog lägga grunden för ett värdebaserat ledarskap. Programmets syfte uppnås genom det levande samtalet i mötet med erfarna förmedlare, som frikostigt delar med sig av sina upplevelser och livsberättelser. Det är i dialogen som de djupa insikterna föds. Genom närvaron och med den egna personligheten som insats i en tillitsfull, generös miljö, kommer var och en att finna svar som för nya perspektiv med sig. Det är förhållningssättet, inte resurserna, som till sist blir avgörande för möjligheten att skapa verklig framgång.

Vad får deltagarna med sig?

Deltagarna i Management by Heart får ta del av klokskap, erfarenhet och kunskap som bygger på förmedlarnas egna iakttagelser av ledarskapets grundläggande villkor och praktiska utförande. Genom deltagarnas reflektioner föds djupare insikter som ett första steg mot förändring. Det handlar om att agera med helheten för ögonen, att lyssna till det som inte hörs, att välja det rätta läget och, inte minst, att välja i djupet av sig själv. Det egna förhållningssättet blir avgörande för hur ledarskapet bidrar till hållbarhet, mångfald, kvalitet och långsiktighet.

Det handlar om att se, att vilja och att våga.

För vem är Programmet?

Management by Heart är till för dem som vill utveckla sig själva och sin yrkesroll på ledningsnivå för ett långsiktigt värdeskapande. Du kan vara chef, ledare eller konsult med egen erfarenhet avseende organisation och ledarskap. Din roll idag kan vara annorlunda imorgon. Ditt intresse för att utveckla dig själv och ditt ledarskap är det som är avgörande.

Varför utbilda sig?

Kompetensutveckling av chefer och medarbetare är en nödvändig förutsättning för att ett expansivt, vinstgivande och hållbart företagande skall bli verklighet. Se därför utbildning som en självklar investering som ger omedelbar och hög avkastning. Hur ska företag och organisationer utvecklas om inte ledarskapet står i centrum?

 

Management by Heart – MBH tider 2019

MBH Program 24: (2019) 7-8/2, 11-12/4, 28-29/5, 19-20/9, 14-15/11

 

Praktiska upplysningar & anmälan

Utbildningen äger rum i vackra Rögladalen invid Romeleåsens sydostsluttning. Du bor på det bekväma Sturup Airport Hotel. Vi arrangerar taxibuss mellan hotellet och Rögladalen.
Investeringen är 97.000 kr. exkl. moms. inkl. föreläsningar, arrangemang, litteratur, kost, logi och lokala transporter.
Max antal deltagare är 16.

Anmälan görs till info[at]undervisninghuset.se eller genom att fylla i vårt formulär här på hemsidan. Det går naturligtvis också bra att ringa oss på 040-23 72 40.

Anmälan

Beställ material

Mer info

Medverkande

Snabbfakta

Varaktighet: 10 dagar fördelade på 5 tillfällen
Antal deltagare: max 16
Plats: Rögladalen, Skåne
Logi: Sturup Airport Hotel
Investering: 97 000 kr exkl moms. inkl . föreläsningar, arrangemang, kost, logi och litteratur.

Vill du veta mer?

Om du vill veta lite mer, kontakta mig för dialog, information och vägledning!

Christoffer Sundbäck
Tel/SMS: 0738-41 60 50
christoffer.sundback[at]undervisningshuset.se