Management by Heart®

Ett erfarenhetsbaserat ledarskapsprogram för ett långsiktigt värdeskapande.

Ett unikt ledarskapsprogram

Vi lever i en tid då vi håller på att glömma bort värdet av den självupplevda erfarenheten som grund för nya insikter. Utan nya insikter utvecklas inga livskraftiga verksamheter, vare sig på kort eller lång sikt.

Bakom Management by Heart-programmet ligger en fast övertygelse om att det är i djupet av den enskilde medarbetaren som vi finner den stora utvecklingspotentialen, inte i ett inlärt, normativt beteende. I mötet med sann klokskap och djup visdom kan ett nytt hållbart ledarskap växa fram. Det är målet med Management by Heart.

Dialog, närvaro och insikt

Syftet med Management by Heart uppnås genom det levande samtalet i mötet med erfarna personer, som frikostigt delar med sig av sina upplevelser och livsberättelser. Det är i dialogen som de djupa insikterna föds. Med den egna personligheten som insats och i en tillitsfull, generös omgivning kommer var och en att finna de svar som behövs för att nya perspektiv ska visa sig. Det är förhållningssättet, inte resurserna, som till sist blir avgörande för möjligheten att skapa verklig framgång.

 

Vad får deltagarna med sig?

Deltagarna i Management by Heart får med sig klokskap, erfarenhet och kunskap som bygger på egna iakttagelser av ledarskapets grundläggande villkor och praktiska utförande. Genom dessa iakttagelser föds djupare insikter, som är givna förutsättningar för att sedan själv kunna vilja och våga. Det kan till exempel handla om att agera med helheten för ögonen, att lyssna till det som inte hörs, att välja i djupet av sig själv, att invänta det rätta läget och att verka för hållbarhet, mångfald, kvalitet och långsiktighet.

 

För vem är Programmet?

Management by Heart är en utbildning med helhetsperspektiv och är till för dem som vill utveckla sig själva och sin yrkesroll på ledningsnivå i riktning mot ett produktivt och medkännande ledarskap. Chefer, ledare och konsulter, externa och interna, med erfarenhet inom organisations- och ledningsområdet.

 

Varför utbilda sig?

Kompetensutveckling av chefer och medarbetare är en nödvändig förutsättning för att ett expansivt, vinstgivande och hållbart företagande skall bli verklighet. Se därför alltid utbildning som en självklar investering som ger en omedelbar och hög avkastning.

Anmälan

Beställ material

Snabbfakta

Varaktighet: 10 dagar fördelade på 5 tillfällen
Antal deltagare: 12-16
Plats: Rögladalen, Skåne
Logi: Sturup Airport Hotel
Investering: 97 000 kr exkl moms. inkl . föreläsningar, arrangemang, kost, logi och litteratur.

Vill du veta mer?

Om du vill veta lite mer, kontakta mig för dialog, information och vägledning!

Christoffer Sundbäck
Tel/SMS: 0738-41 60 50
christoffer.sundback@undervisningshuset.se