Om undervisningshuset

Undervisningshusets kursutbud fokuserar på  ledarskap genom personlig utveckling. Ledarskapet och en organisations ledningsfilosofi har betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Människan är den främsta resursen i all verksamhet. Om människor mår bra utvecklas livskraftiga och lönsamma organisationer. Förändringarna måste emellertid komma inifrån människorna själva. Först då kan en ny verklighet formas av gemensamma värderingar och synsätt.

Ledarskap går inte att lära, utan är en konsekvens av att livet levs. Det skapas av egna personliga erfarenheter och i mötet med andra människor. Undervisningshuset erbjuder utbildningar i personlig utveckling och  ledarskap genom personlig utveckling.  Vi använder inga färdiga lösningar och metoder. Utgångspunkten är att alla människor är unika. Tillsammans med föreläsaren och författaren Bengt Jacobsson skapar vi ett unikt kursutbud med färdiga kurser eller skräddarsydda utbildningar.

Du väljer själv vad du känner kan hjälpa dig, för att ta vara på din egen och din organisations potential.

Välkommen att uppleva våra utbildningar!

Christoffer Sundbäck
VD/verksamhetsledare

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om oss och våra utbildningar? Ring mig gärna eller skicka mig ett mejl.

Christoffer Sundbäck
Tel/SMS: 0738-41 60 50
christoffer.sundback@undervisningshuset.se