Undervisningshuset

Historia

Längtan efter meningsfullhet, självinsikt och kreativitet i ledarskapet växte redan under 1980-talet. Frågor om hur man kunde kombinera vinstmaximering och ett hållbart samhälle i relation till ledarskapet var på tapeten. Dåvarande redaktören och ämnesspecialisten på Nationalencyklopedin Bengt Jacobsson ombads medverka i en utbildning. Bengts brinnande intresse för de stora livsfrågorna fångade allt fler människor. Efterfrågan på föreläsningar ökade och antalet egenförfattade böcker blev fler och fler.

År 2002 startades Undervisningshuset med ambitionen att bedriva utbildningsverksamhet. Christoffer Sundbäck har sedan starten ansvarat för verksamheten med sin stab av engagerade medarbetare. Företagets målsättning är att kunna bidra till att skapa en långsiktigt hållbar utveckling för individer och för samhället i stort.

Sedan starten har Bengt Jacobsson utmanat, uppmanat och delat med sig av sin visdom till tusentals deltagare i Undervisningshusets regi. Utifrån Bengts egen visdom refererar han till klassika filosofer och tänkare inför vetgiriga nutida lyssnare. Hans kloka ord och tankar har gett många människor en insiktsfull medvetenhet, en djupare självkännedom och ett nytt sätt att se på sitt ledarskap.

Förutom att Bengt Jacobsson undervisar om livet och existentiella frågor har han författat ett tjugotal böcker, utgivna på förlag som BraBöcker, Signum, LT, Trevi, Forum och Natur och Kultur samt under senare år framförallt Litteraturhuset vid Undervisningshuset, som Bengt och Christoffer startade tillsammans våren 2003.

Vision

Välmående människor skapar goda & hållbara organisationer

Utbildning liksom uppfostran, kulturtillhörighet, arbete, vänner och arbetskollegor påverkar omedvetet ditt val av livsperspektiv. Oavsett törnar, positiva puffar och negativa knuffar på livets väg kan du själv utöva inflytande på ditt eget förhållningsätt i tillvaron.

Oavsett vilka resurser en organisation har är den viktigaste resursen motivation. Förändringar i synen på en verksamhet måste komma inifrån människorna själva. Först då kan de bli till verklighet i form av nya gemensamma värderingar och synsätt.

Vi är övertygade om att människor med självkänsla, motivation och handlingskraft – den kapabla människan – skapar goda organisationer med lönsam och hållbar utveckling.

Tre ledord för grunden i visionen är närhet, helhet och rörelse.

Våra utbildningar

Undervisningshusets utbildningar fokuserar på ledarskap genom personlig utveckling. Ledarskapet och en organisations ledningsfilosofi har betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Människan är den främsta resursen i all verksamhet. Om människor mår bra utvecklas livskraftiga och lönsamma organisationer. Förändringarna måste emellertid komma inifrån människorna själva. Först då kan en ny verklighet formas av gemensamma värderingar och synsätt.

Ledarskap går inte att lära, utan är en konsekvens av att livet levs. Det skapas av egna personliga erfarenheter och i mötet med andra människor. Undervisningshuset erbjuder utbildningar i personlig utveckling och  ledarskap genom personlig utveckling.  Vi använder inga färdiga lösningar och metoder. Utgångspunkten är att alla människor är unika. Tillsammans med föreläsaren och författaren Bengt Jacobsson skapar vi ett unikt kursutbud med färdiga kurser eller skräddarsydda utbildningar.

Du väljer själv vad du känner kan hjälpa dig, för att ta vara på din egen och din organisations potential.

Välkommen att uppleva våra utbildningar!

Christoffer Sundbäck
VD

Management by Heart®

Den hela människan

Om Bengt Jacobsson

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om oss och våra utbildningar? Ring mig gärna eller skicka mig ett mejl.

Christoffer Sundbäck
Tel/SMS: 0738-41 60 50
christoffer.sundback[at]undervisningshuset.se