Bakgrund

Längtan efter meningsfullhet, självinsikt och kreativitet i ledarskapet växte redan under 1980-talet. Frågor om hur man kunde kombinera vinstmaximering och ett hållbart samhälle i relation till ledarskapet var på tapeten. Dåvarande redaktören och ämnesspecialisten på Nationalencyklopedin Bengt Jacobsson ombads medverka i en utbildning. Bengts brinnande intresse för de stora livsfrågorna fångade allt fler människor. Efterfrågan på föreläsningar ökade och antalet egenförfattade böcker blev fler och fler.

År 2002 startades Undervisningshuset  med ambitionen att bedriva utbildningsverksamhet. Christoffer Sundbäck har sedan starten ansvarat för verksamheten med sin stab av engagerade medarbetare. Företagets målsättning är att kunna bidra till att skapa en långsiktigt hållbar utveckling för individer och för samhället i stort.

Sedan starten har Bengt Jacobsson utmanat, uppmanat och delat med sig av sin visdom till tusentals deltagare i Undervisningshusets regi. Utifrån Bengts egen visdom refererar han till klassika filosofer och tänkare inför vetgiriga nutida lyssnare. Hans kloka ord och tankar har gett många människor en insiktsfull medvetenhet, en djupare självkännedom och ett nytt sätt att se på sitt ledarskap.

Förutom att Bengt Jacobsson undervisar om livet och existentiella frågor har han författat ett tjugotal böcker, utgivna på förlag som BraBöcker, Signum, LT, Trevi, Forum och Natur och Kultur samt under senare år framförallt Litteraturhuset vid Undervisningshuset, som Bengt och Christoffer startade tillsammans våren 2003.

Medarbetare

Kunder

Referenser