Vision

Välmående människor skapar goda & hållbara organisationer

Utbildning liksom uppfostran, kulturtillhörighet, arbete, vänner och arbetskollegor påverkar omedvetet ditt val av livsperspektiv. Oavsett törnar, positiva puffar och negativa knuffar på livets väg kan du själv utöva inflytande på ditt eget förhållningsätt i tillvaron.

Oavsett vilka resurser en organisation har är den viktigaste resursen motivation. Förändringar i synen på en verksamhet måste komma inifrån människorna själva. Först då kan de bli till verklighet i form av nya gemensamma värderingar och synsätt.

Vi är övertygade om att människor med självkänsla, motivation och handlingskraft – den kapabla människan – skapar goda organisationer med lönsam och hållbar utveckling.

Tre ledord för grunden i visionen är närhet, helhet och rörelse.

Om du ska kunna uppnå bestående värden, och kunna addera dessa till varandra, så måste de besitta en insikt och en upplevd mening. Du kan inte tvinga fram förändringar i längden utan just detta. Och då är vi tillbaka till ursprunget: vi måste fokusera på ingredienserna för vår konkurrenskraft, som ju är helhet, närhet och rörelse.
Leif Brodén, tidigare koncernchef för Södra i boken Din framgång – ingen annan illa.

Medarbetare

Kunder

Referenser