Prometheus – ledarskap

Ett utvecklingsprogram för ledningsgrupper, styrelser och arbetsteam.

I alla goda förändringar krävs ett humanistiskt ledarskap. Bengt Jacobsson vägleder grupper i konsten att skapa erfarenhetsbaserat ledarskap som bygger på självkännedom. En god ledare lyssnar alltid utåt och vänder sig inåt när han eller hon tar sina beslut i ensamhet.

En humanistisk orienterad ledarskapsetik grundar sig på tre fundamentala doktriner:
1.    Ledarskap utövas genom ledarens egen personlighet.
2.    Den som leder blir till en förebild för andra.
3.    En god förebild är en ledare som låter sin livshållning utgå från tre existentiella grundbegrepp – helhet, närhet och rörelse.

Precis som på alla andra utbildningar med Bengt kan man aldrig riktigt sätta fingret på vad det är som verkligen händer. Ett är säkert – du får insikt i möjligheter som du inte trodde fanns. Kanske har du trampat på i samma gamla hjulspår.  Kanske har andra under årens lopp satt namn på det du är, eller vem du är. Det är först när du släpper taget och gör en djupdykning i dig själv som du ser dina möjlighter – din potential och även andras.

Enligt Bengt Jacobsson utgår en sann ledarskapsetik från de tre existentiella grundbegreppen helhet, närhet och rörelse. Det betyder att ledaren först och främst:

– ser klart
– är närvarande
– väljer i djupet av sig själv

Det behövs mer reflektion och eftertanke i organisationerna. Allt för ofta  lägger vi vår tid på saker som syns – att vi presterar och levererar. Kultur, normer, arv, måsten, göranden, tvång, plikter, egna och andras krav tar bort mellanrummen. Tiden som behövs till kontemplation, inom dig själv och tillsammans med andra.

Insikt, vilja och mod är de klassiska stegen på vägen mot att skapa livskraftiga värden!

Några rader ur Bengt Jacobssons bok En humanists bekännelse: ”Det är självet som leder mig fram till mitt inre sanna jag. Kärnan i min personlighet. Denna livsvandring ska till sist få mig att inse att allt är lika viktigt, att jag ensam bär ansvaret för varje steg jag tar, att det alltid finns en annan väg att beträda, att mognad och varande är den enda meningen med vandringen.”

”Under min tid som utvecklingschef på Länsförsäkringar åkte vi med vår ledningsgrupp till Bengt Jacobsson för att vidga våra synsätt och värderingar. Hos Bengt kunde vi ifrågasätta och påverka våra värderingar inte bara på ett inviduellt plan, men också för gruppen och företaget. Detta bidrog i sin tur till en god företagskultur. Medarbetarnas utveckling och företagets framgång går hand i hand.”
– Mats Lidman VD Dina försäkringar Mälardalen

Offertförfrågan

Beställ material

Snabbfakta

Varaktighet: 1-3 dagar
Antal deltagare: 8-16 personer
Plats: Rögladalen, Skåne
Investering: kontakta oss för offert
Föreläsningar, arrangemang, kost och logi samt litteratur ingår.

Vill du veta mer?

Vill du ha hjälp med din offertförfrågan eller vill du veta mer innan du skickar in den? Ring mig gärna eller skicka mig ett mejl.

Christoffer Sundbäck
Tel/SMS: 0738-41 60 50
christoffer.sundback@undervisningshuset.se