Stiftelsen Arbor Vitae

Hur kan den enskilda individen fås att mogna, nå sin fulla potential och på så sätt utveckla ett långsiktigt och hållbart ledarskap?

Arbor Vitae är namnet på stiftelsen som driver utvecklingsprogrammet Management by Heart – Young Leaders. Arbor Vitae är den latinska benämningen för ’Livsträdet’ och stiftelsens ändamål är;

”Att verka för ungas utveckling till framtidens ledare i Sverige genom att stärka dessas självkänsla och ge dem insikt i och förståelse för ledarskapets grunder med ett långsiktigt värdeskapande som mål”

Stiftelsen skapar och genomför ett erfarenhetsbaserat ledarskapsprogram i kurs- och seminarieform, anpassat för ungdomar på gymnasium och högskola. Programmet är för deltagare i åldersgruppen 17-19 år. Programmet har maximalt 16 deltagare per omgång. Målet är att deltagarna skall få fördjupade insikter i tillvarons grundvillkor, ledarskapets etik och om värdet av den goda människan, så att de själv kan tjäna som förebilder i ett livsrum präglat av tillit, samverkan och integritet.

Deltagarna skall uppmärksammas på ett humanistiskt förhållningssätt, så att de i det stora och det lilla kan verka för en hållbar värld som bygger på mångfald och fredlig samexistens. De kommer att få en ökad förståelse för alla individers lika värde som innebär lika rätt till personlig frihet och rätten att hävda sina egna ståndpunkter utan att skada andra.

Stiftelsen som står under Länsstyrelsens tillsyn är religiöst och politiskt obunden.

Styrelsen består av:
Rolf Hedman
Susanne Richter
Bengt Jacobsson
Lena Jacobsson
Peter Hjörneby

Stiftelsens organisationsnummer är: 802478-1224

För information om donationer och stiftelsen Arbor Vitae:

Peter Hjörneby
Telefon: 070-368 55 27
Mail: peter.hjorneby[at]telia.com

För ansökan, information och praktiska detaljer kring programmet:

Nicole Jacobsson
Telefon: 0761-84 20 98
Mail: nicole.jacobsson[at]undervisningshuset.se

Administration:

Undervisningshuset
Telefon: 040-23 72 40
Mail: info[at]undervisningshuset.se

Postadress:

Stiftelsen Arbor Vitae
c/o Undervisningshuset
Östra Rönneholmsvägen 7
211 47 Malmö

Program

Donationer

Ansökan