Bengt Jacobsson

Varje steg till målet är lika betydelsefullt

Bengt Jacobsson både talar och skriver om livet. Han är etnologen, humanisten och författaren som under snart tre decennier har föreläst om personlig utveckling, livsfrågor och humanistiskt ledarskap.

Mer om Bengt Jacobsson:

  • Är svensk, bosatt strax norr om Köpenhamn.
  • Är folklivsforskare i grunden.
  • Har medvetet valt bort dator, mobil och tv.
  • Har varit en av redaktörerna för det svenska uppslagsverket Nationalencyklopedin, med bland annat etnologi, kulturhistoria och konsthantverk som ansvarsområden.

Att möta Bengt kan sammanfattas som ett energi-, resurs- och idéflöde som tar tag i en med en kraft som är osannolik. Oavsett vem du är har du behållning av att delta på någon av Bengts utbildningar.

”Människan måste våga vara mer i kaos och inte alltid handla efter intellektet. Det är viktigt att vara sig själv, inte ge avkall på sina inre känslor, våga vara obekväm och inte alltid följa normen.”
– Bengt Jacobsson

Föreläsaren Bengt

Bengt Jacobsson är en flitigt engagerad föreläsare runt om i Sverige, såväl i öppna som i slutna sammanhang. Bengt ger också skräddarsydda seminarier och workshops för en mängd olika företag och organisationer. Bengt talar om sådant vi sällan har tid att reflektera över – livet och de existentiella frågorna.

Författaren Bengt

Bengt har skrivit ett tiotal böcker som berör människans existentiella grundvillkor. Alla böcker är tankeväckande. De handlar om det oförutsägbara i livet och konsten att leva. Om att engagera sig och att bilda meningsfulla samband i tillvaron.