Bengt Jacobsson

Varje steg till målet är lika betydelsefullt

Bengt Jacobsson både talar och skriver om livet. Han är etnologen, humanisten och författaren som under snart tre decennier har föreläst om personlig utveckling, livsfrågor och humanistiskt ledarskap.

Mer om Bengt Jacobsson:

 • Är svensk, bosatt strax norr om Köpenhamn.
 • Är folklivsforskare i grunden.
 • Har medvetet valt bort dator, mobil och tv.
 • Har varit en av redaktörerna för det svenska uppslagsverket Nationalencyklopedin, med bland annat etnologi, kulturhistoria och konsthantverk som ansvarsområden.

Att möta Bengt kan sammanfattas som ett energi-, resurs- och idéflöde som tar tag i en med en kraft som är osannolik. Oavsett vem du är har du behållning av att delta på någon av Bengts utbildningar.

”Människan måste våga vara mer i kaos och inte alltid handla efter intellektet. Det är viktigt att vara sig själv, inte ge avkall på sina inre känslor, våga vara obekväm och inte alltid följa normen.”
– Bengt Jacobsson

Föreläsaren Bengt Jacobsson

En föreläsning med Bengt lämnar ingen oberörd

Bengt Jacobsson är en flitigt engagerad föreläsare runt om i Sverige, såväl i öppna som i slutna sammanhang. Bengt ger också skräddarsydda seminarier och workshops för en mängd olika företag och organisationer. Bengt talar om sådant vi sällan har tid att reflektera över – livet och de existentiella frågorna. Sådant som har betydelse för hur du mår i relation till arbetet och dina medmänniskor.

Bengt har även varit anlitad av MiL (Management i Lund) och IFL (Institutet för Företagsledning). Vid Handelshögskolan i Stockholm har Bengt varit engagerad och föreläst i deras MBA-utbildning. Numera håller han de flesta managementutbildningarna i Undervisningshusets regi.

Bengt har en stor bredd i sitt föreläsande: Allt från att hitta balansen mellan vinstmaximering och företagens ansvar i stort, till den enskilda individen som behöver nå djupare självinsikt i livets stora frågor.

Bengt kan bokas via Undervisningshuset till olika arrangemang. Han föreläser alltifrån en timme till en heldag.

”Det kan hända mycket med människor på en enda dag. Livet avgörs i det lilla mötet och vi påverkar alla varandra. På mina föreläsningar försöker jag få deltagarna att öppna sina sinnen, att sluta tänka för ett ögonblick, att släppa den kontroll som de tror att de måste ha.”
– Bengt Jacobsson

Författaren Bengt Jacobsson

Reflektioner om existentiella grundvillkor

Bengt har skrivit ett tiotal böcker som berör människans existentiella grundvillkor.

I både sitt författarskap och under sina föreläsningar talar Bengt Jacobsson om att vi människor måste hinna med att reflektera över och begrunda det stora, djupa och dolda inuti oss och det som omger oss. Det är först då vi kan utvecklas och bli hela människor i samklang med naturen och uppnå balans, trots alla hot från effektivitetssträvanden och rationella måsten.

Bengt Jacobssons böcker:

 • Livet – inte plikt utan möjlighet (Forum 1995)
 • Livets längtan efter sig självt (Forum 1999)
 • Eftersom min lada har brunnit ner kan jag nu se månen (Natur och Kultur 2001)
 • Ingen känner dagen förrän solen har gått ner (Litteraturhuset 2003)
 • Stunder (Litteraturhuset 2004)
 • På två sidors villkor/En humanists bekännelse (Litteraturhuset 2005)
 • Som en vindpust far Du genom världen (Litteraturhuset 2006)
 • Att leva är en konst (Natur och Kultur 2006)
 • Din framgång – ingen annan illa. Mellan vinstmaximering och evigt liv (med Leif Brodén; Litteraturhuset 2010)
 • Begrundan (Litteraturhuset 2012)

Föreläsaren Bengt

Bengt Jacobsson är en flitigt engagerad föreläsare runt om i Sverige, såväl i öppna som i slutna sammanhang. Bengt ger också skräddarsydda seminarier och workshops för en mängd olika företag och organisationer. Bengt talar om sådant vi sällan har tid att reflektera över – livet och de existentiella frågorna.

Författaren Bengt

Bengt har skrivit ett tiotal böcker som berör människans existentiella grundvillkor. Alla böcker är tankeväckande. De handlar om det oförutsägbara i livet och konsten att leva. Om att engagera sig och att bilda meningsfulla samband i tillvaron.