Management by Heart – Ett erfarenhetsbaserat ledarskapsprogram för ett långsiktigt värdeskapande.

Management by Heart är ett unikt ledarskapsprogram för en värdebaserad utveckling av ledarskapet inom företag och organisationer. Under 9 dagar fördelat på 3 tillfällen får du möjlighet att fördjupa dina insikter om ledarskapets grundförutsättningar med fokus på:

 • Det existentiella – identitet och kapacitet
 • Det etiska – ansvaret
 • Det exekutiva – vägen och målet

I programmet möter du ledare, mentorer, berättare, författare och föreläsare, alla med lång erfarenhet inom ledarskap, verksamhetsutveckling, strategiplaner, omvärldsanalys, marknadskommunikation, entreprenörskap, idéskapande, kundvård, medarbetarskap och teambuilding. Alla våra medverkande har en fast övertygelse om att det är i djupet av den enskilde medarbetaren som vi finner den stora utvecklingspotentialen. En potential som leder till ökad arbetsglädje och trivsel, ökat kundvärde samt ökad lönsamhet.

Är du redo att investera i ditt ledarskap?

– Vill du utveckla ditt ledarskap?
– Funderar du över vad du vill åstadkomma med ditt ledarskap?
– Söker du efter en ny riktning på ditt ledarskap?
– Är du intresserad av självkännedom, av reflektion och av att växa som människa och ledare?

Ett unikt ledarskapsprogram

Vi lever i en tid då vi håller på att glömma bort värdet av den självupplevda erfarenheten som grund för nya insikter. Utan nya insikter utvecklas inga livskraftiga verksamheter, vare sig på kort eller lång sikt.

Management by Heart-programmet grundar sig på en fast övertygelse om att det är i djupet av den enskilde medarbetaren som vi finner den stora utvecklingspotentialen – inte i ett inlärt, normativt beteende. I mötet med sann klokskap och djup visdom kan ett nytt hållbart ledarskap växa fram.

Erfarenhet, närvaro och dialog

Syftet med Management by Heart är att genom erfarenhet, närvaro och dialog lägga grunden för ett värdebaserat ledarskap. Syftet i programmet uppnås genom det levande samtalet i mötet med erfarna förmedlare, som frikostigt delar med sig av sina upplevelser och livsberättelser. Det är i dialogen som de djupa insikterna föds. Genom närvaron och med den egna personligheten som insats i en tillitsfull, generös miljö, kommer var och en att finna svar som för nya perspektiv med sig. Det är förhållningssättet, inte resurserna, som till sist blir avgörande för möjligheten att skapa verklig framgång.

Vad får deltagarna med sig från Management by Heart?

Deltagarna i Management by Heart får ta del av klokskap, erfarenhet och kunskap som bygger på förmedlarnas egna iakttagelser av ledarskapets grundläggande villkor och praktiska utförande. Genom deltagarnas reflektioner föds djupare insikter som ett första steg mot förändring. Det handlar om att agera med helheten för ögonen, att lyssna till det som inte hörs, att välja det rätta läget och, inte minst, att välja i djupet av sig själv. Det egna förhållningssättet blir avgörande för hur ledarskapet bidrar till hållbarhet, mångfald, kvalitet och långsiktighet.

Det handlar om att se, att vilja och att våga.

För vem är Management by Heart?

Management by Heart är till för dig som vill utveckla dig själv och din yrkesroll på ledningsnivå för ett långsiktigt värdeskapande. Du är chef, ledare eller konsult med egen erfarenhet avseende organisation och ledarskap. Din roll idag kan vara annorlunda imorgon. Det är ditt intresse för att utveckla dig själv och ditt ledarskap som är avgörande.

Varför utbilda sig?

Kompetensutveckling av chefer och medarbetare är en nödvändig förutsättning för att ett expansivt, vinstgivande och hållbart företagande blir till verklighet. Se därför utbildning som en självklar investering som ger omedelbar och hög avkastning. Hur kan man utveckla företag och organisationer om inte ledarskapet står i centrum?

Varför Management by Heart?

 • Bengt Jacobsson – mer än trettio års erfarenhet av ledarutveckling
 • Bengt Axelsson – mer än fyrtio års erfarenhet av ledarskap på toppnivå
 • Inspiratörer och samtalsledare med personliga erfarenheter av ledarskap
 • Erfarenhetsbaserat lärande, grundat på närvaro och dialog
 • Betoning på helhetsseende
 • Långsiktigt värdeskapande
 • Fokus på deltagarnas integritet
 • Ökad motivation, självkänsla, empati och produktivitet
 • Avskild vacker miljö

Nästa programstart

Anmälan

Medverkande

Referenser

Ladda ner broschyr

Snabbfakta

Varaktighet: 9 dagar fördelade på 3 tillfällen
Antal deltagare: max 14
Plats: Rögladalen, Skåne
Logi: Sturup Airport Hotel
Investering: 97 000 kr exkl moms. inkl. föreläsningar, arrangemang, kost, logi och litteratur

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna om du vill veta mer om Management by Heart. Jag ser fram emot att höra från dig!
Nicole Jacobsson
Tel: 0761-84 20 98
nicole.jacobsson[at]undervisningshuset.se