utbildningar

UNDERVISNINGSHUSET

Undervisningshuset arrangerar unika utbildningar inom personlig utveckling och ledarskap. Vi anser att ledarskapet är av allra största betydelse för utvecklingen
av ett hållbart samhälle och att människan är den främsta resursen i all verksamhet. Om människor mår bra utvecklas livskraftiga och lönsamma organisationer.

Oavsett vilka övriga resurser en organisation har så är den viktigaste resursen medarbetarnas motivation. Förändringar i synen på en verksamhet måste komma inifrån
människorna själva. Först då kan de bli till verklighet i form av nya gemensamma värderingar och synsätt. Vi är övertygade om att människor med självkänsla,
motivation och handlingskraft – den kapabla människan – skapar goda organisationer med lönsam och hållbar utveckling.

UNDERVISNINGSHUSET

Undervisningshuset arrangerar unika utbildningar inom personlig utveckling och ledarskap.
Vi anser att ledarskapet och medledarskapet är av allra största betydelse för utvecklingen
av ett hållbart samhälle och att människan är den främsta resursen i all verksamhet.
Om människor mår bra utvecklas livskraftiga och lönsamma organisationer.

Oavsett vilka övriga resurser en organisation har så är den viktigaste resursen
medarbetarnas motivation. Förändringar i synen på en verksamhet måste komma inifrån
människorna själva. Först då kan de bli till verklighet i form av nya gemensamma värderingar
och synsätt. Vi är övertygade om att människor med självkänsla, motivation och handlingskraft
– den kapabla människan – skapar goda organisationer med lönsam och hållbar utveckling.

VÅRA UTBILDNINGAR

DEN HELA MÄNNISKAN

Den hela människan är en utbildning inom personlig utveckling och ledarskap.

Kommande tillfällen:
15-17/4 2024
6-8/5 2024
3-5/6 2024

MANAGEMENT BY HEART®

Ett erfarenhetsbaserat ledarskapsprogram för ett långsiktigt värdeskapande.

Nästa programstart (MBH 42):
29-31/5 2024

 

MANAGEMENT BY HEART FOR YOUNG LEADERS 20-29 år

Erfarenhetsbaserat ledarskap för långsiktigt värdeskapande

Nästa programstart:
14-16/8 2024

MANAGEMENT BY HEART FOR YOUNG LEADERS 17-19 år

Det humanistiska ledarskapet för den unge ledaren.

Nästa programstart:
Planlagd 2025

frontpage