Management by Heart – Referenser

“Jag har aldrig utvecklats så mycket på så kort tid som jag har gjort under det här programmet. Jag har fått en djupare kontakt med mina känslor, min intuition har blivit starkare, min livsövertygelse har stärkts och mitt ledarskap har blivit mer självklart.
Jenny Deschamps-Berger, Försvarshögskolan

“De mycket intressanta samtal som förs i Management by Heart-programmet har gett mig möjlighet att pröva och ompröva min egen ledarstil och mitt synsätt. Programmet innebär en fantastisk möjlighet att få tid till reflektion, och samtal kring livets grundbultar. Jag har växt som ledare bara genom insikten att jag duger som jag är – jag är redan framme.”
Carl-Gunnar Andersson, Länsförsäkringar Halland

“Genom Management by Heart har jag blivit en bättre människa, medarbetare, ledare och familjemedlem. Därmed kommer jag att göra mer medvetna val och även medvetet välja bort.”
Anki Söderlund, Skatteverket

“Jag har fått en djupare förståelse för vad ett värdebaserat ledarskap innebär för mig och min yrkesroll. Det är helheten som gör det. Det går inte att beskriva i form av de ingående delarna. Insikterna har kommit till mig genom samtal, föreläsningar, inspiratörer, samtalsledare, känslor, tankar – som en symbios av allt detta. Jag är oerhört tacksam över möjligheten att kunna delta i Management by Heart.”
Fredrik Andersson, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö

”Jag har kopplat samman min hjärna och mitt hjärta, en koppling som jag hoppas varar livet ut. Nu vågar jag låta min personlighet vara styrkan i mitt ledarskap. Värme, omtanke, godhet och intresse för varandra har varit ledord för hela programmet.”
Ursula Hultkvist Bengtsson, Multihelix

“Management by Heart har lärt mig att plocka bort måsten i livet och istället lägga fokus på möjligheterna. Jag har växt som människa.”
Cecilia Ericsson de Contreras, KIMM

“Management by Heart har gett mig insikter om var potentialen finns och hur jag ska locka fram den hos mig själv och människorna runt mig i den organisation där jag verkar.”
Johan Litsmark, Länsförsäkringar AB

“Att få en större insikt om mig själv har lett till att jag ser mig i ett större sammanhang och idag känner jag mig tryggare i mig själv.”
Ann-Christine Pettersson, Lunds Kommun

“Management by Heart har gett mig perspektiv på livet, som hade varit svåra att få någon annanstans. Sammanfattat har programmet gjort mig till en tryggare och mer insiktsfull person och ledare.”
Anders Påander, Celemi

“I hela Management by Heart-programmet, både under och mellan de olika tillfällena, har jag utvecklat mig och lärt känna mig själv ännu bättre. I de små samtalsgrupperna har samtalen kunnat bli mer ”intima”. Varierande och entusiasmerande inspiratörer har satt en extra krydda på programmet. Under programmet har jag blivit ännu mer säker på mina egna personliga värderingar och fått hjälp med att synliggöra/växla ut dessa.”
Jonas Jonasson, Länsförsäkringar Skåne

”Jag har företagit mig en inre resa. Den kommer jag att ha i mig, vart jag än går och plocka fram i tider där jag behöver hjälp, trygghet och ro. Att få träffa så många härliga människor som delar med sig av erfarenheter och idéer gör mitt liv ljusare och lättare. Jag har också fått möjlighet att förstärka min tro på mitt ledarskap.”
Sven Magnusson, Pilotage

”Ni har lyft upp mig från vardagens brus av kalendrar, kommunikation och tidsbrist till oaser av reflektion. Ni har gett mig nya upplevelser med känslor och tankar jag bär med mig framöver.”
Thomas Risberg, Region Skåne

  • Fördjupad insikt i att vara människa
  • Befriande samtal om konkreta problemställningar
  • Djup gemenskap
  • Utmanande tankar och idéer som berikar det naturvetenskapliga synsättet
  • Frihet och ärlighet
  • Bekräftelse
  • Ovärderlig erfarenhet
    Magnus Hansson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

”Otroligt inspirerande föredrag och diskussioner. Ämnen jag inte diskuterar i andra forum men som jag inser att jag bör (och vill) fundera mycket mer på. Jag har också blivit överraskad av att i stort sett alla deltagare brottas med samma frågeställningar som jag. Detta gör att jag känner mig mindre ensam och att de tvivel jag ibland har på min lämplighet som chef/ledare blir mindre. Det jag tar med mig som genomgående lärdom från programmet är hur viktigt det är med ärlighet mot mig själv och mot min omgivning.”
Cecilia Vald, Areva NP Uddcomb

“Management by Heart bjuder på väldigt fina filmer och böcker som alla hade budskap till oss. En lugn och avslappnad miljö och mycket god mat. Och inte att förglömma värmen och öppenheten hos programledningen. Tack för ett fantastiskt program!”
Karin Emilsson, EMI Innovation

”Management by Heart har för mig inneburit stundtals nya insikter och kunskaper men också en återupptäckt av de mest fundamentala värden och sanningar som finns. Den röda tråden genom programmet, att se, känna och värdera det mänskliga, är oerhört värdefullt. De olika omgångarna har bjudit på emotionella berg- och dalbaneturer när dialogen fördjupats och berättelser ur det verkliga livet återges av deltagare och inspiratörer.”
Per Larsson, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö

”Management by Heart har bjudit mig på en spännande resa in i mig själv. Det låter kanske som en plattityd, men jag menar att de berättelser, citat, tankar med mera som ni förmedlat tillsammans med de inlägg och reflektioner gruppen kommit med, har påverkat mig på djupet och lett mig till insikter om mig själv och fött tankar och beslut om hur jag vill leva mitt liv. Det innefattar både de privata och professionella delarna. Vidare har det varit intellektuellt stimulerande och mycket roligt. Jag har längtat till och njutit under varje omgång av programmet och därefter känt en stor tillfredsställelse. Jag har lärt känna arton människor som jag hoppas få träffa igen och fortsätta någon typ av samtal med. Tusen tack!”
Bengt Widstrand, Icopal

”För det första kan inte formuleringar i skrift ge en tillräcklig bild av vad jag upplevt, det gör inte programmet rättvisa. Jag har upplevt glädje, sorg, upprördhet, förväntan, tillförsikt – de flesta känslor man kan uppleva. Det har öppnat nya dörrar, öppnat gamla, stängda dörrar och sopat igen en del vilsna spår samtidigt som några nya, nyfiket vilsna har skapats. Fantastiska möten med programledning, inspiratörer och framförallt de andra deltagarna. Tack för ett fantastiskt program!” 
Jonas Tosteby, Högskolan Dalarna

“Sprickorna är en del av livet – lärdomar – finns alltid ljus och hopp. Släpp det så kommer det. Det ordnar sig aldrig. Bli berörd, medveten var dig själv, använd dig själv som ledare, inget rollspel. Vägen och resan är målet och meningen med livet.”
Sanaz Moji, Region Skåne

”En stödjande och fin miljö för lärande och utveckling. Kloka och inspirerande deltagare. Stretchat både sinnen och tanke.” 
Mona Bergman, Länsförsäkringar Mäklarservice

”Inspiratörerna har varit fantastiska, flera insikter som jag tagit med mig direkt till det dagliga arbetet i företaget, till exempel Joakims Arnborgers idéer om glada överraskningar till personalen. Att reflektera och att våga gå djupare, mer personligt, är också en fin sak som jag fått med mig. STORT tack för en underbar och annorlunda upplevelse.”
Fredrik Söderblom, XPD

”En fantastisk resa, där jag fått mer insikt och även bekräftat många av mina tankar om ledarskap. Inspiratörernas ”egna” sanningar/berättelser har varit inspirerande och gett mig tips och idéer. Detta program kan jag varmt rekommendera till ledare/chefer som kommit en bit på deras resa som ledare/chef. Under de dagar Management by Heart har varat har jag kommit ner i djupet av mig själv och verkligen kunnat känna efter.”
Fredrik Schlyter, Erlandsson Bygg Syd

”Tack för att jag fick vara med. Ni och alla deltagare har sammanfattat så mycket som är viktigt inte bara i arbetslivet utan för hela den människa jag är. Programmet har gett mig styrka, glädje och tro på att allting går att förbättra.”
Leanne Almén, Scania

”Samtalsgrupperna gav mig mycket. Har varit till hjälp i den situation som jag befunnit mig i under programmets gång.”
Anders Mårtensson, Skurups Sparbank

”I Management by Heart har jag fått ta del av djupa och viktiga samtal som förhoppningsvis leder fram till ett bättre ledarskap och framför allt ökad medmänsklighet. Om jag inte alltid når hela vägen fram när jag ska ändra mitt beteende så har jag åtminstone fått större insikt om mig själv och vilka konsekvenser mitt beteende har på min omgivning. Programmet har gett mig möjlighet att möta och lära känna fantastiska, spännande och insiktsfulla personer som med sin livserfarenhet och kunskap har hjälpt mig att (förhoppningsvis) bli en bättre människa och ledare. Programmet har skapat en öppenhet inför andras värderingar, synpunkter, känslor och tankar. TACK!”
Anita Hebrand

”Management by Heart har gett mig en trygg förvissning om att jag kan följa det jag tycker är rätt. Att jag vågar lita på mig själv. En spark i baken.” 
Karin Illerström, Regionsjukhuset Karsudden

”Fantastiska inspiratörer som har gett av sig själva i ett klimat som har tillåtit oss att själva ta för oss av det de bjudit på. Härliga, utmanande, roliga, envetna deltagare som utmanat mig, stöttat och uppmuntrat mig och hjälpt mig till insikt.”
Jenny Mellberg, Swedavia

“En fantastisk dynamik och öppenhet i gruppen från första dagen. Inspiratörerna har varit mycket bra. Intressanta berättelser som har speglat de teman som varit aktuella. Kursledningen har utmanat oss. Det har skett med vänlighet och värme. Den röda tråden genom programmet har varit tydlig. Personligen tycker jag mig ha utvecklats. Tar större plats i ledningsgruppen. Känner mindre obehag för konflikter och är modigare”
Torsten Kroon, Region Skåne

“Genomtänkt och välplanerat program som har gett förutsättningar för skapandet av en mycket öppen dialog. Detta gör att deltagarna snabbt lägger undan sina rädslor och sedan accelererar de positiva upplevelserna och vinsterna. Enastående!”
Ola Collin, Atleva

“Detta är det mest fantastiska program jag någonsin gått och kommer att gå. Det har gett mig hopp om mänskligheten och det framtida ledarskapet.”  
Mia Norling, Norling Solutions

”Detaljer som jag hade med mig sedan tidigare när det gäller ledarskap har blivit tydligare. Jag har fått en bra verktygslåda att ta till i olika situationer.” 
Greger Wahlstedt

”Jag vet att MBH har förändrat mig för alltid och jag tänker inte blicka bakåt i onödan. Att programmet fortgår ger mig hopp om livet! Ett stort tack!”
Jan Wetenius, Vattenfall

”Tvivel men också hopp om att jag skall kunna påverka både andra och företagets attityder och bygga vidare på värdegrunden och engagemanget bland mina medarbetare.” 
Ulrika Nåfält, Folktandvården Västra Götaland

”Fantastiskt utbyte av erfarenheter mellan deltagarna. Programmet ger en fördjupad syn på ledarskapet utifrån en annan synvinkel om man jämför med traditionella ledarskapsutbildningar. Jag har fått en djupare insikt och förståelse när det gäller viktiga värderingar och vad som är meningsfullt. Fantastisk utbildning som gett mig oerhört mycket – Tack!” 
Lena Luts, Region Skåne

”Ett fantastiskt engagemang från kursledning, inspiratörer och deltagare. Jag har kommit till insikter som jag tidigare bara anat. Att bläddra i kursmaterialet och i mina anteckningar kommer att ge mig ”flashbacks” från de 5 mötena, sannolikt kommer det att fungera som mitt ”referensverk”.
Anders K Ohlsson, ÅF

”Jag har själv och med hjälp av programmet (=programledare och deltagare) kunnat sätta ord på saker som jag som människa och ledare tidigare intuitivt såg var rätt. Nu är det verbaliserat och satt i rätt sammanhang.” 
Fredrik Wennheden, Sparbanken Syd

”Jag har fått ord, känslor och sammanhang – som jag visste fanns där, men haft svårt att konkretisera”
Marie Eriksson, Folktandvården Värmland

”Samtalsgrupperna öppnade upp för dialog på bredden och djupet.” 
Jan Olofsson, Kustbevakningen

“Jag har fått bekräftat många av mina tankar och känslor som gör att jag kommer att kliva fram och våga visa den jag är.”
Kjell Nilsson, PTJ, Centrumpraktiken

”Jag tar med mig ”tankar” som kommer följa mig resten av livet – TACK!”
Jan Fredriksson, Försvarshögskolan

”Jag har lärt mig mycket om mig själv, både vem jag är, min kapacitet, vilket ansvar jag har som människa och vilken väg som kan bli den jag väljer utifrån målet jag har.”
Lisbeth Jönsson, ABF

”Jag har fått komma långt utanför komfortzonen – alltså har jag utvecklats. Jag har haft tid och möjlighet att reflektera och därmed kommit till nya insikter om hur värden påverkar och styr vårt sätt att förhålla oss till oss själva och till omvärlden. Tack för ett väl genomtänkt och genomfört program som gjort mig till en bättre människa och därmed bättre ledare – vare sig jag leder mig själv, mina privata eller arbetsmässiga relationer.”
Jan Skopal, E.ON Energidistribution

”Jag ser klart, jag har fått distans till allt, jag känner och jag vet vad jag ska göra (och inte göra). All insikt har jag fått med hjälp av er och mina nya vänner” 
Joachim Steivik, Swedebridge

”Jag har upplevt en guidad tur genom mänsklighetens/ledarskapets land. Vi har tillsammans passerat livsnödvändiga (om än ofta förbisedda) punkter och passager där vi stannat en stund och betraktat, beskrivit för varandra det vi ser. Jag visste inte om att denna resa fanns. I dag är jag mer än lycklig över att ha funnit den och givit mig av på den. Den borde vara självklar för alla”
Stefan Borén, Försvarsmakten

”Ett påtagligt resultat av utbildningen är att jag har fyllt på min egen erfarenhetsbank med konkreta lärdomar och därigenom kunnat få en större självinsikt och medvetenhet omkring min egen kapacitet som ledare.”
Åke Bohl, ABB

“Management by Heart har varit en resa präglad av närhet, kärlek, omtanke, utmaning, reflektion, bekräftelse, perspektiv, glädje, skratt, gråt, tillit, lärande, öppenhet, längtan, samhörighet och respekt. Programmet har gett mig modeller och exempel på framgångsfaktorer i ledarskap.”
Henrik Torgny, Vattenfall

Nästa programstart

Anmälan

Management by Heart®

Medverkande

Ladda ner broschyr

Snabbfakta

Varaktighet: 9 dagar fördelade på 3 tillfällen
Antal deltagare: max 14
Plats: Rögladalen, Skåne
Logi: Sturup Airport Hotel
Investering: 97 000 kr exkl moms. inkl. föreläsningar, arrangemang, kost, logi och litteratur

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna om du vill veta mer om Management by Heart. Jag ser fram emot att höra från dig!
Nicole Jacobsson
Tel: 0761-84 20 98
nicole.jacobsson[at]undervisningshuset.se