Management by Heart for Young Leaders 17-19 år

Det humanistiska ledarskapet för den unge ledaren

Hur ett långsiktigt och hållbart ledarskap kan växa fram när den fulla potentialen hos den enskilde individen får utvecklas och mogna.

I förlängning av det framgångsrika ledarskapsprogrammet Management by Heart genomför Undervisningshuset Management by Heart for Young Leaders, ett erfarenhetsbaserat ledarskapsprogram som riktar sig till unga ledare, där deltagarna uppmärksammas på det humanistiska förhållningssättet, så att de i det stora och det lilla kan verka för en hållbar värld som bygger på mångfald och fredlig samexistens. Undervisningshuset genomför programmet på uppdrag från stiftelsen Arbor Vitae (latin för “Livsträdet”).

Programmet skall ses som ett komplement till samvaron i hem och i skola och vill främst inspirera deltagarna att utveckla sin fulla individuella potential genom att se sig själv, vilja vara sig själv och att våga vara sig själv.

Programmet bygger liksom ledarskapsprogrammet Management by Heart på närvaro, erfarenhet och dialog. Målet är att deltagarna skall få fördjupad insikt om tillvarons grundvillkor, ledarskapets etik och om värdet av den goda människan, så att de själva kan tjäna som förebilder i ett livsrum präglat av tillit, samverkan och integritet.

Vad får deltagarna med sig från Management by Heart for Young Leaders?

Deltagarna kommer att ha med sig känslan av att verka i ett större, meningsfullt sammanhang, en känsla byggd på iakttagelser, erfarenheter och kunskaper. De kommer också att få en ökad förståelse för alla individers lika värde som innebär samma rätt till personlig frihet och samma rätt att hävda sina egna ståndpunkter utan att skada andra.
Programmet bygger på samma principer och samma upplägg som Management by Heart men är koncentrerat till tre dagar och det genomförs i Rögladalen i lugn och avskild miljö.

Nästa Management by Heart for Young Leaders program är:

MBH YL 15: 19-21 juni 2023 (målgrupp 17-19 år)

För mer info och ansökan kontakta Undervisningshuset på info@undervisningshuset.se eller telefon 040-23 72 40. Du kan också ansöka direkt via vårt webformulär här

Snabbfakta

  • Tid: 19-21 juni 2023
  • Antal: Maximalt 16 deltagare
  • Plats: Rögladalen, Skåne
  • Inkvartering: Sturup Airport Hotel
  • Deltagaravgift: 2900 kr per deltagare.
  • Detta ingår: Föreläsningar, arrangemang, kost, logi och litteratur
  • Detta ingår inte: Individuella resekostnader till och från Sturup
  • Kontakt: nicole.jacobsson[at]undervisningshuset.se eller 0761-84 20 98

 

Ansökan

Deltagare om programmet

Stiftelsen Arbor Vitae

Donationer

Ladda ner faktablad