Undervisningshuset

Historia

Längtan efter meningsfullhet, självinsikt och kreativitet i ledarskapet växte redan under 1980-talet. Frågor om hur man kunde kombinera vinstmaximering och ett hållbart samhälle i relation till ledarskapet var på tapeten. Dåvarande redaktören och ämnesspecialisten på Nationalencyklopedin Bengt Jacobsson ombads medverka i en utbildning. Bengts brinnande intresse för de stora livsfrågorna fångade allt fler människor. Efterfrågan på föreläsningar ökade och antalet böcker om människans existentiella livsvillkor blev fler och fler.

År 2002 startades Undervisningshuset. Företagets målsättning är att kunna bidra till att skapa en långsiktigt hållbar utveckling för individer och för samhället i stort. Sedan starten har Bengt Jacobsson utmanat, uppmanat och delat med sig av sin visdom till tusentals deltagare i Undervisningshusets regi. Hans kloka ord och tankar har gett många människor en insiktsfull medvetenhet, en djupare självkännedom och ett nytt sätt att se på sitt ledarskap.

Förutom att Bengt Jacobsson undervisar om livet och existentiella frågor har han författat ett tiotal böcker.

Vision

Välmående människor skapar goda & hållbara organisationer

Utbildning liksom uppfostran, kulturtillhörighet, arbete, vänner och arbetskollegor påverkar omedvetet ditt val av livsperspektiv. Oavsett törnar, positiva puffar och negativa knuffar på livets väg kan du själv utöva inflytande på ditt förhållningssätt i tillvaron.

Oavsett vilka övriga resurser en organisation har så är den viktigaste resursen medarbetarnas motivation. Förändringar i synen på en verksamhet måste komma inifrån människorna själva. Först då kan de bli till verklighet i form av nya gemensamma värderingar och synsätt.

Vi är övertygade om att människor med självkänsla, motivation och handlingskraft – den kapabla människan – skapar goda organisationer med lönsam och hållbar utveckling.

Våra utbildningar

Undervisningshusets utbildningar fokuserar på personlig utveckling samt ledarskap genom personlig utveckling. Ledarskapet och en organisations ledningsfilosofi har betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Människan är den främsta resursen i all verksamhet. Om människor mår bra utvecklas livskraftiga och lönsamma organisationer. Förändringarna måste emellertid komma inifrån människorna själva. Först då kan en ny verklighet formas av gemensamma värderingar och synsätt.

Ledarskap går inte att lära, utan är en konsekvens av att livet levs. Det skapas av egna personliga erfarenheter och i mötet med andra människor. Undervisningshuset erbjuder utbildningar i personlig utveckling och  ledarskap genom personlig utveckling.  Vi använder inga färdiga lösningar och metoder. Utgångspunkten är att alla människor är unika. Tillsammans med föreläsaren och författaren Bengt Jacobsson skapar vi ett unikt programutbud med färdiga eller skräddarsydda utbildningar.

Du väljer själv vad du känner kan hjälpa dig, för att ta vara på din egen och din organisations potential.

Välkommen att uppleva våra utbildningar!

Nicole Jacobsson
VD

Management by Heart®

Den hela människan

Om Bengt Jacobsson

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om oss och våra utbildningar? Ring mig gärna eller skicka mig ett mejl.
Nicole Jacobsson
Tel: 0761-84 20 98
nicole.jacobsson[at]undervisningshuset.se