Management by Heart for Young Leaders 20-29 år

Erfarenhetsbaserat ledarskap för långsiktigt värdeskapande

Som ett komplement till det erfarenhetsbaserade ledarskapsprogrammet Management by Heart® genomför vi Management by Heart® for Young Leaders, ett ledarskapsprogram för unga människor i början av karriären, i vilket deltagarna uppmärksammas på det humanistiska förhållningssättet, så att de i det stora och det lilla kan verka för en hållbar värld som bygger på mångfald och fredlig samexistens.

Med programmet vill vi främst inspirera deltagarna att utveckla sin fulla individuella potential genom att se sig själva, att vilja vara sig själva och att våga vara sig själva.

Programmet bygger liksom Management by Heart® på närvaro, erfarenhet och dialog. Målet är att deltagarna skall få fördjupad insikt om tillvarons grundvillkor, ledarskapets etik och om värdet av den goda människan, så att de själva kan tjäna som förebilder i ett livsrum präglat av tillit, samverkan och integritet.

Vad får deltagarna med sig?

Deltagarna kommer att få med sig känslan av att verka i ett större, meningsfullt sammanhang, en känsla byggd på iakttagelser, erfarenheter och kunskaper. De kommer också att få en ökad förståelse för att alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter, vilket bland annat innebär lika rätt att hävda sina egna ståndpunkter utan att skada andra.

Programmet bygger på samma principer och samma upplägg som Management by Heart® men är koncentrerat till tre dagar.

 

Nästa Management by Heart for Young Leaders program är:

MBH YL S13: 14-16 augusti 2024 (målgrupp 20-29 år)

För mer info och ansökan kontakta Undervisningshuset på info@undervisningshuset.se eller telefon 040-23 72 40. Du kan också ansöka direkt via vårt webformulär här

Snabbfakta

  • Tid: 14-16 augusti 2024
  • Antal: Max 16 deltagare
  • Plats: Rögladalen, Skåne
  • Inkvartering: Sturup Airport Hotel
  • Deltagaravgift: 19.900 kr (företag, exkl. moms), 14.900 kr (småföretag, exkl. moms), 7.900 kr (privat, inkl. moms) per deltagare
  • Detta ingår: Föreläsningar, arrangemang, kost, logi och litteratur
  • Detta ingår inte: Individuella resekostnader till och från Sturup
  • Kontakt: nicole.jacobsson[at]undervisningshuset.se eller 0761-84 20 98

Anmälan

Ladda ner faktablad

Snabbfakta

Datum: 14-16 augusti 2024
Antal deltagare: max 16
Plats: Rögladalen, Skåne
Logi: Sturup Airport Hotel
Investering: 19.900 kr (företag, exkl. moms), 14.900 kr (småföretag, exkl. moms), 7.900 kr (privat, inkl. moms)
Detta inkluderar föreläsningar, arrangemang, kost, logi, lokaltransport och litteratur

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna om du vill veta mer om Management by Heart for Young Leaders för 20-29-åringar.
Jag ser fram emot att höra från dig!
Nicole Jacobsson
Tel: 0761-84 20 98
nicole.jacobsson[at]undervisningshuset.se