Stiftelsen Arbor Vitae

Hur kan den enskilda individen fås att mogna, nå sin fulla potential och på så sätt utveckla ett långsiktigt och hållbart ledarskap?

Arbor Vitae är namnet på stiftelsen som driver utvecklingsprogrammet Management by Heart for Young Leaders. Namnet Arbor Vitae kommer från latin och betyder ‘Livsträdet’ och stiftelsens ändamål är:

”Att verka för ungas utveckling till framtidens ledare i Sverige genom att stärka dessas självkänsla och ge dem insikt i och förståelse för ledarskapets grunder med ett långsiktigt värdeskapande som mål”

Stiftelsen genomför ett erfarenhetsbaserat ledarskapsprogram i kurs- och seminarieform, Management by Heart for Young Leaders, som är anpassat för ungdomar på gymnasium och högskola. Programmet är för deltagare i åldersgruppen 17-19 år. Programmet har maximalt 16 deltagare per omgång. Målet är att deltagarna skall få fördjupade insikter i tillvarons grundvillkor, ledarskapets etik och om värdet av den goda människan, så att de själv kan tjäna som förebilder i ett livsrum präglat av tillit, samverkan och integritet.

Deltagarna skall uppmärksammas på ett humanistiskt förhållningssätt, så att de i det stora och det lilla kan verka för en hållbar värld som bygger på mångfald och fredlig samexistens. De kommer att få en ökad förståelse för alla individers lika värde som innebär lika rätt till personlig frihet och rätten att hävda sina egna ståndpunkter utan att skada andra.

Stiftelsen står under Länsstyrelsens tillsyn och är religiöst och politiskt obunden.

Styrelsen består av:
Bengt Jacobsson
Lena Jacobsson
Nicole Jacobsson
Jeanette Nilsson

Stiftelsens organisationsnummer är: 802478-1224

För information om donationer, stiftelsen Arbor Vitae, ansökan, information och praktiska detaljer kring programmet::

Nicole Jacobsson
Telefon: 0761-84 20 98
Mail: nicole.jacobsson[at]undervisningshuset.se

Administration:

Undervisningshuset
Telefon: 040-23 72 40
Mail: info[at]undervisningshuset.se

Postadress:

Stiftelsen Arbor Vitae
c/o Undervisningshuset
S:t Johannesgatan 2
211 46 Malmö

Program

Donationer

Ansökan