DEN HELA MÄNNISKAN - ANMÄLAN

Den hela människan är en utbildning inom personlig utveckling och ledarskap med fokus på var och ens unika möjligheter.

MANAGEMENT BY HEART® - ANMÄLAN

Ett erfarenhetsbaserat ledarskapsprogram för ett långsiktigt värdeskapande

MANAGEMENT BY HEART® FOR YOUNG LEADERS - ANMÄLAN

Det humanistiska ledarskapet för den unge ledaren.