Den hela människan – personlig utveckling

Funderar du ibland över vad du egentligen vill med ditt liv? Söker du efter en ny riktning? Vill du utveckla ditt ledarskap eller ditt medarbetarskap? Är du intresserad av att reflektera, av att växa och av att möta dig själv?

Kort sagt, är du beredd att vända blicken inåt och investera kvalitativt i dig själv?

Den hela människan

Den hela människan är en utbildning i personlig utveckling under ledning av författaren och föreläsaren Bengt Jacobsson. Efter att ha gått Den hela människan upplever många deltagare en högre grad av motivation, ökad empati och självkänsla samt en större känsla av meningsfullhet i vardagen, med ökad produktivitet, kreativitet och lägre sjukfrånvaro som följd. Vår förhoppning är att du genom att gå Den hela människan ska få de insikter som just du behöver för att växa som människa, medarbetare eller ledare.

Ett unikt koncept

Den hela människan är fri från metoder, mallar och modeller, eftersom det bakom varje sådan döljer sig en idealbild som riskerar att stå i vägen för den personliga utvecklingen. Den personliga utvecklingen riskerar därmed att ersättas av en utveckling på metodens, mallens eller modellens villkor. I Den hela människan utgår vi istället från kortare föreläsningar som sedan bildar grunden för ett öppet och förutsättningslöst samtal, i vilket det fokuseras på deltagarnas egna reflektioner och erfarenheter. Det är med andra ord den personliga insikten som står i centrum. Hela vår verksamhet bygger på en djup respekt för deltagarnas integritet, deras personlighet och livssituation.

Bengt Jacobsson

Bengt Jacobsson är etnolog, föreläsare och författare. Han har under mer än tre decennier föreläst om personlig utveckling och ledarskap. De senaste 19 åren har Bengt och Undervisningshuset arrangerat utvecklingsdagarna Den hela människan. Utöver Den hela människan arrangerar Bengt och Undervisningshuset det erfarenhetsbaserade ledarskapsprogrammet Management by Heart. Bengt har skrivit ett tiotal böcker som berör människans existentiella grundvillkor. Läs gärna mer om Bengt här.

Vad får min organisation ut av min personliga utveckling?

I dagens samhälle har vi ofta trimmat och slimmat våra organisationer till det mest nödvändiga. Genom att tänka smartare, genom att digitalisera och automatisera har vi organiserat, rationaliserat och effektiviserat våra organisationer till en nivå där vi har svårt att hitta fler förbättringsmöjligheter. Det finns dock en stor, ofta glömd och outnyttjad potential: medarbetarnas motivation. Det är denna motivation som lägger grunden till en kreativ, produktiv, nyskapande och därmed livskraftig organisation. Eftersom motivation är ett inre värde som är högst personligt och som skiljer sig från individ till individ är det därför en bra idé att satsa på personlig utveckling för den enskilde ledaren eller medarbetaren i organisationen.

För vem är Den hela människan?

Du kan gå utbildningen som yrkesverksam, som ett led i att utveckla ditt ledar-/medarbetarskap eller som privatperson. Du är en person som vill utveckla dina inneboende resurser och möjligheter och som vill uppnå bättre självkännedom, ökad kreativitet, produktivitet och empatisk förmåga. Inga förkunskaper krävs.

Kommande tillfällen

Anmälan

Ladda ner broschyr

Snabbfakta

Varaktighet: 3 dagar
Plats: Rögladalen, Skåne
Logi: Sturup Airport Hotel
Investering: 28 500 SEK exkl. moms.
Föreläsningar, kost och logi samt kvällsarrangemang ingår.

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna om du vill veta mer om utbildningsdagarna. Jag ser fram emot att höra från dig!

Nicole Jacobsson
Tel: 0761-84 20 98
nicole.jacobsson[at]undervisningshuset.se