Den hela människan – personlig utveckling

Ett unikt koncept

Utvecklingsdagarna ”Den hela människan” är en utbildning inom personlig utveckling och ledarskap med fokus på var och ens unika möjligheter.

Varför personlig utveckling?

I dagens näringsliv och offentliga sektor har vi ofta slimmat våra organisationer till det mest nödvändiga. Bland annat genom att tänka smartare och genom att automatisera har vi organiserat, rationaliserat och effektiviserat våra organisationer till en nivå där vi kan få svårt att hitta fler förbättringsmöjligheter och nya effektiviserings- vägar. Det finns dock en stor resurs kvar som ofta glöms bort: medarbetarnas drivkraft och vilja. Det är medarbetarnas drivkraft och vilja som ligger till grund för en vinstgivande, nyskapande och livskraftig organisation. Eftersom drivkraft och vilja är inre värden och därmed högst personliga kan det vara en bra idé med personlig utveckling för den enskilde ledaren och medarbetaren.

Drivkraft och Vilja

Drivkraft och vilja är värden som inte bara växer fram av sig själva, som alla andra värden behöver de vårdas och vi behöver ständigt tillägna oss dem på nytt. Drivkraften och viljan växer fram genom att vi mår bra under rådande omständigheter: Genom att vi känner en mening med det vi gör, att vi ser helheten. Genom att vi känner oss bekräftade som personer och i vårt arbete, att vi känner närhet. Genom att vi inte stoppar mitt i processen och tror oss vara färdiga; omständigheter, människor, marknad, trender och själva livet förändras oupphörligen, vi befinner oss i ständig rörelse.

Vad får deltagarna med sig?

Deltagarna i Den hela människan-programmet berättar att de upplever en högre grad av motivation i sitt arbets- och privatliv, att de funnit sin drivkraft och vilja och att de har funnit ett meningsfullt sammanhang i sin tillvaro, med ökad produktivitet, kreativitet och lägre sjukfrånvaro som följd. Vår förhoppning är att du i Den hela människan-programmet ska finna just de insikter du behöver för att kunna växa som människa, medarbetare och ledare.

Våga utveckla dig själv och dina medarbetare

Framtidens organisationer är levande och rörliga organisationer som ser helheter där andra ser delar och som aktivt bryr sig om medarbetarnas drivkraft, vilja och mening och ser dessa som organisationens viktigaste resurser. Framtidens organisation producerar inte bara produkter och tjänster – den producerar också långsiktiga värden. För att kunna göra det på ett trovärdigt och övertygande sätt måste det finnas verkliga värden som produkterna eller tjänsterna förknippas med: miljömedvetenhet, mänskliga rättigheter, etik och social hållbarhet är olika exempel på sådana värden. Det är oerhört viktigt att kunna berätta en sann och trovärdig historia om organisationen för att denna ska ha en chans att överleva på längre sikt. Endast medarbetare som är motiverade kan berätta en sådan historia.

För vem är Programmet?

Den hela människan är en utbildning i personlig utveckling med ett helhetsperspektiv och är till för dem som vill utveckla sig själva och sin yrkesroll på medarbetar- eller ledningsnivå i riktning mot ett produktivt och medkännande ledar- och medarbetarskap. Du som går programmet är en öppen och nyfiken person som vill utveckla dina egna, inneboende resurser, tillsammans med andra deltagare från näringsliv, kommuner, landsting och myndigheter. (Se förteckningen över våra tidigare och nuvarande kunder här: www.undervisningshuset.se/kunder/.)

Varför utbilda sig?

Kompetensutveckling av medarbetare och chefer är en nödvändig förutsättning för att ett expansivt, vinstgivande och hållbart företagande skall bli verklighet. Se därför alltid utbildning som en självklar investering som ger en omedelbar och hög avkastning.

Anmälan

Beställ material

Mer info

Snabbfakta

Varaktighet: 3 dagar
Antal deltagare: max 12 personer
Plats: Kokkedal Slot Copenhagen, Hørsholm, Danmark.
Investering: 19 900 DKK exkl. moms. Föreläsningar, arrangemang, kost och logi samt litteratur ingår.

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna om du vill veta mer om utbildningsdagarna. Jag ser fram emot att höra från dig!

Kjell Carlsson
TelSMS: 0760-22 02 65
kjell.carlsson[at]undervisningshuset.se