Den hela människan – personlig utveckling med Bengt Jacobsson

Ett unikt koncept

Utvecklingsdagarna ”Den hela människan” är en utbildning inom personlig utveckling och ledarskap med fokus på var och ens unika möjligheter.

Varför personlig utveckling?

I dagens näringsliv och offentliga sektor har vi slimmat våra organisationer till det mest nödvändiga. Bland annat genom att tänka smartare och genom att digitalisera och automatisera har vi organiserat, rationaliserat och effektiviserat våra organisationer till en nivå där vi kan ha svårt att hitta fler förbättringsmöjligheter och nya effektiviseringsvägar. Det finns dock en stor ofta outnyttjad potential som gärna glöms bort: medarbetarnas drivkraft och vilja. Det är medarbetarnas drivkraft och vilja som lägger grunden till en nyskapande och livskraftig organisation. Eftersom drivkraft och vilja är inre värden och därmed högst personliga och dessutom ofta skiljer sig från individ till individ kan det vara en bra idé att satsa på personlig utveckling för den enskilde ledaren och medarbetaren i organisationen.

Drivkraft och Vilja

Drivkraft och vilja är värden som inte bara växer fram av sig själva. Som alla andra värden behöver de vårdas och vi behöver ständigt tillägna oss dem på nytt. Drivkraften och viljan växer fram genom att vi mår bra under rådande omständigheter: Genom att vi känner en mening med det vi gör – att vi ser helheten. Genom att vi känner oss bekräftade som personer och i vårt arbete – att vi känner närhet. Genom att vi inte stoppar mitt i processen och tror oss vara färdiga; omständigheter, människor, marknad, trender och själva livet förändras oupphörligen – vi befinner oss i ständig rörelse.

Bengt Jacobsson

Bengt Jacobsson är etnolog, humanist och författare. Han har under tre decennier föreläst om personlig utveckling och ledarskap genom personlig utveckling. De senaste 17 åren har Bengt och Undervisningshuset arrangerat utvecklingsdagarna ”Den hela människan” i Danmark. Utöver ”Den hela människan” arrangerar Bengt och Undervisningshuset det erfarenhetsbaserade ledarskapsprogrammet ”Management by Heart”. Läs gärna mer om Bengt här.

Vad får deltagarna med sig?

Deltagarna i Den hela människan berättar att de upplever en högre grad av motivation i både arbetslivet och privatlivet och att de har funnit ett meningsfullt sammanhang i sin tillvaro, med ökad produktivitet, kreativitet och lägre sjukfrånvaro som följd. Vår förhoppning är att du i Den hela människan ska finna de insikter som just du behöver för att växa som människa, medarbetare och ledare.

Våga utveckla dig själv och dina medarbetare

Framtiden tillhör de organisationer som är levande och rörliga och som aktivt bryr sig om medarbetarnas välmående, drivkrafter och mening och ser dessa som organisationens viktigaste resurser. Framtidens organisationer producerar inte bara produkter och tjänster – de producerar också långsiktiga värden. För att kunna göra det på ett trovärdigt och övertygande sätt måste det finnas verkliga värden som produkterna eller tjänsterna förknippas med: miljömedvetenhet, demokrati, mänskliga rättigheter, etik och social hållbarhet är alla olika exempel på sådana värden. Det är oerhört viktigt att kunna berätta en sann och trovärdig historia om organisationen för att den ska ha en chans att överleva på längre sikt. Endast medarbetare som är motiverade och känner en mening kan berätta en sådan historia.

För vem är Programmet?

Den hela människan är en utbildning i personlig utveckling med ett helhetsperspektiv och är till för dem som vill utveckla sig själva och sin yrkesroll på medarbetar- eller ledningsnivå i riktning mot ett produktivt och medkännande ledar- och medarbetarskap. Du som går programmet är en öppen och nyfiken person som vill utveckla dina egna, inneboende resurser, tillsammans med andra deltagare från näringsliv, kommuner, landsting och myndigheter.

Varför utbilda sig?

Kompetensutveckling av medarbetare och chefer är en nödvändig förutsättning för att ett expansivt, vinstgivande och hållbart företagande skall bli verklighet. Se därför utbildning som en självklar investering som ger omedelbar och hög avkastning. Hur ska företag och organisationer utvecklas om inte ledar- och medarbetarskapet står i centrum?

Anmälan

Beställ material

Mer info

Snabbfakta

Varaktighet: 3 dagar
Antal deltagare: max 12 personer
Plats: Kokkedal Slot Copenhagen, Hørsholm, Danmark.
Investering: 19 900 DKK exkl. moms. Föreläsningar, arrangemang, kost och logi samt litteratur ingår.

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna om du vill veta mer om utbildningsdagarna. Jag ser fram emot att höra från dig!

Kjell Carlsson
TelSMS: 0760-22 02 65
kjell.carlsson[at]undervisningshuset.se